Amsterdam wil haar vrijheid terug

Partyscene Redactie | 13 november 2009
headlines

Amsterdam wil graag gezien worden als creatieve Metropool: een tolerante stad, een bruisende, energieke en innovatieve stad die meetelt in de top tien van `s werelds meest inspirerende steden. Een stad die werkt als een magneet op kunstenaars, toeristen en ondernemers in de culturele sector en de creatieve industrie.

Ondanks dit goedbedoelde streven heeft Amsterdam al lang niet meer de internationale aantrekkingskracht waar het van droomt en is het eveneens niet meer die tolerante wereldstad waar de marketingmachine van onze gemeente zich graag mee wenst te presenteren.

amsterdam

Een van de oorzaken is dat het Amsterdam ontbeert aan ‘n heldere visie op de voorwaarden voor een echte creatieve stad, waardoor vertrutting, controledrift en overmatige bemoeizucht op alle niveaus de overhand nemen en de culturele en creatieve ruimte zwaar onder druk komt te staan. Ondertussen roepen politieke partijen van links tot rechts dat ze tegen de 'vertrutting' zijn. Tegelijkertijd is de vertrutting een toenemende tendens waardoor Amsterdam haar creatieve, vrije en tolerante karakter met betrekking tot het gebruik van de publieke ruimte dreigt te verliezen.

Voorbeelden van het inperken van de publieke ruimte voor cultuur en ontmoeting zijn er in overvloed. Het meest recente dieptepunt is de sluiting van de varende cultuurtempel de Stubnitz, de boot van de 100 subculturen. Dan zijn er de cafés die worden beboet omdat hun klanten met een biertje in de hand op het terras staan, of de festivals die het werken onmogelijk wordt gemaakt door steeds striktere interpretaties van de regelgeving en de culturele vrijplaatsen (o.a. ADM) die één voor één worden gesloten.

Kortom, de manifestatie staat voor:

-Onttrutting

-Het koesteren van bestaande en nieuwe (sub)culturele initiatieven

-Verandering van mindset van beslissingsbevoegde beleidsmakers

-Meer ruimte voor experiment, spontaniteit, cultuur en subcultuur

-Flexibeler evenementenbeleid

-Meer gebruik van tijdelijke ruimtes voor de Dag en de Nacht

-Ruimere interpretatie van regelgeving (zoek de rek binnen de grenzen)

-24-uurs economie en dichten van het Gat in de Nacht

-Een drugsbeleid minder gericht op repressie van privaat gebruik

-Opzetten van een nieuw Platform voor Advies en Samenwerking

-Ruimere mogelijkheden voor Koninginnedag en -nacht

Ben je het er mee eens? Kom om 15.00 tot 18.00 naar de Dam! Morgen, op zaterdag 14 november zal er vanaf 20.30 uur een grote stedelijke discussie over de vertrutting van Amsterdam plaatsvinden in de Balie. Check www.tolerantamsterdam.jimdo.com

Meld je aan voor de
en ontvang het laatste partynieuws