PS Interview: Jaap Jamin

Partyscene Redactie | 12 januari 2007
headlines

Zal het gedoogbeleid omtrent drugs stoppen in Nederland? Partyscene vroeg het aan Jaap Jamin van Jellinek en Unity.

Tekst: Frank Böhm
Wiet binnenkort niet meer gedoogd in Nederland?
Deze week werd bekend dat demissionair VVD-minister Hans Hoogervorst verwacht dat het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs over tien jaar niet meer bestaat. Dit voorspelde de minister van Volksgezondheid deze week op een congres over drugsbeleid in Mexico.

''Er ontstaat steeds meer draagvlak voor een strikter alcohol- en tabaksbeleid in ons land. Een tolerant softdrugsbeleid ligt daardoor steeds minder voor de hand. Ik verwacht dat het Nederlandse drugsbeleid steeds strenger zal worden en uiteindelijk niet meer wezenlijk zal afwijken van dat in de rest van Europa'', aldus Hoogervorst in Mexico.

Zo is het aantal coffeeshops in acht jaar tijd met 40% gedaald en in 80% van de gemeenten zijn ze niet meer te vinden. Daarnaast wordt de wietteelt harder aangepakt. Het gedoogbeleid ook juridisch verwarrend: “We staan toe dat coffeeshops kleine hoeveelheden cannabis verkopen, maar we vervolgen wel de mensen die het produceren en aan de coffeeshop leveren. Dat lijkt me zeer onlogisch.” Verder heeft het Nederlandse beleid geleid tot een toename van het drugstoerisme naar ons land, met bijbehorende overlast, en wekt het beleid veel wrevel bij de buurlanden. In vergelijking met andere landen heeft Nederland ook een behoorlijk groot probleem met cocaïne- en xtc-gebruik, zo besloot Hoogervorst.
Drugs of een Smintje?
We spraken Jaap Jamin van Jellinek en Unity hierover, en over de recente scherpe drugscontroles op feesten als Awakenings en Innercity. Welke kant gaat het op, gaan we daadwerkelijk naar het beëindigen van het gedoogbeleid, en is dat een goede zaak?

Unity is een vrijwilligersproject, voor en door jongeren uit de dance-scene. Op dance-evenementen, parties en in clubs geven zij objectief en open-minded voorlichting over veilig(er) gebruik van alcohol en andere drugs. Belangrijkste kernpunten van Unity zijn: Eigen verantwoordelijkheid en het verminderen van risico's door verspreiding van kennis, en risicoreductie is beter dan repressie.

Jaap Jamin: Ik weet niet welke kant het opgaat met de zero tolerance op de feesten. Je mag hopen dat het aan de kaak stellen van het optreden van de politie in de afgelopen maanden een terugkeer naar het tot dan toe succesvolle beleid tot gevolg heeft maar gezien de toekomstige christelijk sociale regering heb ik daar persoonlijk niet veel vertrouwen in. Ik denk dat het publiek zich moet gaan beseffen dat als deze repressie doorzet, iedereen ermee te maken kan gaan krijgen en dus een keer meegevoerd kan worden naar een aparte ruimte en zich uit zal moeten kleden.

Het gaat op het moment echt niet alleen om dealers die opgepakt worden maar ook mensen die een in de ogen van de politie verdachte handeling verrichten worden aangehouden. Dit kan zijn: een kauwgompje in je mond stoppen, een consumptiemuntje aan een vriend geven, je mobiel in je broekzak steken, je oordopjes zoeken, etc.. Dus zelfs feestgangers die geen drugs bij zich hebben kunnen deze behandeling ondergaan. Ik denk dat het belangrijk wordt om feestgangers te gaan informeren over hun rechten & plichten bij aanhoudingen.
Drugs
Gebruik op zichzelf brengt voor de maatschappij geen onaanvaardbare risico´s met zich mee. Gebruik van drugs op zichzelf is dan ook geen strafbaar feit; bezit, handel en productie zijn dat wel. Om de tegenstelling 'gebruik mag maar bezit niet' op te heffen heeft het Openbaar Ministerie richtlijnen uitgevaardigd dat er geen actieve opsporing plaatsvindt naar individuen met kleine gebruikershoeveelheden.

Als er geen aanwijzing is voor dealen moeten volgens de Jellinek gebruikers bereikt worden met voorlichting en moet voorkomen worden dat zij worden gecriminaliseerd. Een benadering die getuigt van een hoge mate van beschaving en van tolerantie van andere leefstijlen.

De eis van de organisatoren om eenduidige richtlijnen over wat een gebruikershoeveelheid is, is noodzakelijk zodat deze ruim van tevoren met de bezoekers gecommuniceerd kunnen gaan worden. Ook het beïnvloeden van de politieke partijen is hiervoor belangrijk. De Jellinek is een groot voorstander van het handhaven van het oude beleid waarin de eindgebruikers dus gewoon met rust worden gelaten en aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid. Per slot van rekening verrichten zij een handeling die niemand schaadt; hooguit zichzelf als ze er niet verstandig mee omgaan. We zijn dus voorstander van gedogen van softdrugs maar ook geen gerichte opsporing van gebruikershoeveelheden harddrugs.

Hier vind je het standpunt van de Belangen Vereniging Dance en op onderstaande sites vind je de standpunten van Jellinek en Unity uitgebreider toegelicht en meer informatie.

www.jellinek.nl

www.unitydrugs.nl

Meld je aan voor de
en ontvang het laatste partynieuws