Interview: Duncan, Tom & Bas

redactie | 17 februari 2010
interviews

Wie zwaait er de volgende termijn met de scepter over het Amsterdamse nachtleven? Op 19 februari geven de Amsterdamse nachtburgemeesters Josine Neyman en Kristel Mutsters het stokje over. Deze nacht barst ook de strijd los tussen de vijf  kandidaten. En proberen zij de harten van jury en het publiek voor zich te winnen.

De kanshebbers: Jennifer Hopelezz, Vereniging voor Amsterdamse Nachtcultuur bestaand uit Bas, Tom en Duncan Stutterheim, Isis van der Wel en haar raad, Judith Pijl aka dj Hepcat, Collectief K.I.S.S. bestaand uit Dimitri Madimin Itamar Gilboa, Waldy Brewster en Phillip Powel en tot slot Nachtcommissie DENDEREND! AMSTERDAM!

Partyscene sprak de huidige nachtburgemeesters al een tijdje terug en nu Duncan, Bas en Tom over hun ambities in de Amsterdamse nacht.

Tekst: Frank Böhm

Wat vinden jullie van het huidige nachtleven in Amsterdam?

Het broeit op dit moment in Amsterdam - iedereen voelt dat er echt iets aan de hand is de laatste jaren. Amsterdam barst op dit moment van de goede initiatieven. Het nachtleven lijkt de afgelopen vijf jaar langzamerhand echt uit een soort  coma ontwaakt te zijn; er gebeuren weer veel nieuwe dingen er zijn vooral veel nieuwe groepen en organisaties opgestaan die het uitgaan leuker en diverser maken. Er is meer ruimte voor creativiteit.

Ook zien we aan alle kanten samenwerkingsverbanden ontstaan; mensen die elkaar in het uitgaansleven tegen zijn gekomen en samen weer nieuwe dingen gaan doen. Wij zijn hier een goed voorbeeld van: verschillende generaties stappers (resp. 22, 28, 38), uit verschillende vriendengroepen, die elkaar in de nacht hebben gevonden en nu vrienden zijn geworden en samen aan de slag gaan.

Als je alleen al ziet hoe het Nachtburgemeesterschap op dit moment leeft; mensen zijn er echt mee bezig. Voor de verkiezing hebben zich echt goede mensen gemeld en iedereen neemt het heel serieus.

Dus eigenlijk zijn we heel positief over waar het uitgaansleven op dit moment naartoe gaat. Echter, er valt nog genoeg te doen. Er is op dit moment geen duidelijk beleid vanuit de gemeente dat gericht is op het ondersteunen van nachtcultuur en nachtondernemers. Dit moet echt de komende jaren gaan veranderen. De gemeente moet laten zien dat het ze menens is, en daarmee ons ook ruimte, middelen en soepelere wetgeving bieden.
Tom, Bas, Duncan
Er is geen onderzoek beschikbaar naar de culturele en economische waarde van ons nachtleven. Hier is echt nog veel te winnen. Als we serieus onderzoek laten doen naar hoeveel het nachtleven ons opbrengt, hoe zwaar het uitgaansleven weegt bij de beslissing om hier te komen wonen, hoeveel toeristen naar Amsterdam komen om te stappen en vooral hoe belangrijk het uitgaansleven is voor de inwoners van onze stad;  dan kan de gemeente ons niet langer negeren en moeten ze wel beleid hierop maken.

De tijd is gekomen waarop we eindelijk volledig serieus moeten worden genomen.    

Hoe vinden jullie de huidige Nachtburgemeesters en hun gerealiseerde plannen?

Dat het ze gelukt is om Nuit Blanche naar Amsterdam te halen is echt een hele goede zaak. We geloven echt dat een nachtfestival als Nuit Blanche echt een goede manier kan zijn om aan iedereen te laten zien hoe bijzonder en inspirerend de nacht kan zijn. Wij geloven echter ook dat het nu tijd wordt om het Nachtburgemeesterschap veel steviger en breder neer te zetten. In onze ogen moet de Nachtburgemeester vooral verbinden, helpen, en er staan als je ze nodig hebt. Ambtenaren, politici en ondernemers uit de nacht moeten samen komen, elkaar begrijpen en elkaar helpen. En in het geval van incidenten of problemen met regelgeving kunnen wij optreden als mediator.

We hebben van meerdere kanten begrepen dat Kristel en Josine ook wel echt in het diepe zijn gegooid; en dat er nauwelijks een fatsoenlijke overdracht heeft plaatsgevonden van de vorige nachtburgemeester. Hierdoor hebben ze flink wat tijd en energie moeten besteden aan het ontdekken, leren en opbouwen van netwerk. Dat is zonde; het nachtburgemeesterschap kan pas echt wat doen als we op elkaar bouwen en niet iedere twee jaar vanaf de grond aan opnieuw moeten beginnen. Daarom willen we echt een degelijke organisatie neerzetten, zodat er echt al een hele organisatie staat als we het ambt weer overdragen. We willen echt ergens naar toe nu...

Wat zijn in het kort jullie plannen als jullie gekozen worden?

We willen van Amsterdam de bruutste stad van Europa maken. En eerlijk gezegd hebben we het gevoel dat we hier al best wel dicht tegenaan zitten. Om dit te kunnen doen willen we onze organisatie vanaf de grond aan opbouwen. Geen half werk maar echt even iets neerzetten met power en vernuft. Allereerst willen we iedereen die het nachtleven belangrijk vindt oproepen om lid te worden. Als we verkozen worden tot Nachtburgemeester zal hier direct een mogelijkheid toe zijn; later natuurlijk ook nog.

Daarnaast zullen we een of twee mensen aannemen die full-time (betaald) aan de slag gaan voor het nachtleven. Met hen hebben we echt voldoende tijd om echt het verschil te gaan maken. Zij zullen, samen met ons en een berg andere vrijwilligers, hard aan slag gaan om het in Amsterdam beter te maken.

Wat we vervolgens gaan doen? 

- We willen een Nachtloket openen, waar wekelijks iemand zit met echt veel ervaring - iemand die echt de weg weet - om ondernemers, artiesten en nachtvlinders te helpen met hun vragen of problemen.

- We willen van de gemeente weten welk beleid er op dit moment gevoerd wordt op het gebied van nachtleven.

- We willen samen met de Wethouder van Cultuur een aparte nachtvisie opstellen - waarin duidelijk naar voren komt hoe belangrijk het nachtleven is voor de stad en hoe de gemeente ons denkt te gaan helpen.

- We willen maandelijks overleg met groepen nachtondernemers  (café-eigenaren, clubeigenaren, artiesten etc). We willen weten wat er allemaal  precies speelt.

- We willen in contact met de gemeente en projectontwikkelaars om te inventariseren welke panden in Amsterdam in aanmerking komen voor tijdelijke nachtprojecten.

- We willen tweemaandelijks discussieavonden en workshops organiseren met politici en alle prominenten uit de nacht.

- We hebben een jaarlijkse ledenvergadering-party, waarop we vertellen wat we allemaal gedaan hebben en waar een nieuw bestuur kan worden gekozen (of wij kunnen worden herkozen:)

- We zullen nadrukkelijk aanwezig zijn in de media om het belang van een goed nachtleven duidelijk te maken.

- We willen degelijk onderzoek laten uitvoeren naar de economische, culturele en sociale waarde van het nachtleven. Pas als onafhankelijk is bewezen hoe groot en belangrijk we voor de stad zijn kunnen we iets verwachten van de politiek.

…en nog veel meer!

Wat zijn volgens jullie de grootste problemen in het Amsterdamse die het snelst aangepakt moeten worden, en hoe?

Zoals je hierboven kan zien is het zeker niet ons enige punt; maar het vrijgeven van de sluitingstijden is op dit moment het belangrijkste wat er moet gebeuren. Met de huidige tijden moet alles actie plaatsvinden tussen 01.00 en 05.00 - en dit is dodelijk voor creativiteit en kwaliteit. Dit is een van de dingen die wij willen laten onderzoeken, om zo een niet te negeren stem te krijgen in het debat over sluitingstijden. 

Een ander aandachtspunt blijft ruimte. Eigenlijk zijn tijd en ruimte de enige twee voorwaarden die we nodig hebben om ons nachtleven op wereldniveau te krijgen. Er is ruimte genoeg in Amsterdam, maar vraag (nachtondernemers) en aanbod (makelaars, gemeente) moet echter veel beter op elkaar worden afgestemd. Deze taak is ons op het lijf geschreven, omdat wij in ons netwerk zowel pandeigenaren als ambitieuze jongen ondernemers hebben zitten. Om een voorbeeld te geven: onze nachtbroedplaats zat in twee maanden helemaal vol met meer dan 20 kleine bedrijfjes - die allemaal gewoon netjes huur betalen. Zij zitten nu in het oude hoofdkantoor van ID&T, en hebben daar een plek om lekker te werken en samen te werken.

Een ander belangrijk punt is dat de mogelijkheid moet blijven bestaan om buiten het commerciële slagveld dingen te organiseren. De rafelranden van de stad, waar net even meer mogelijk is en waar nog niet de recht van de meest betalende geldt, moeten worden blijven behouden en eigenlijk zou de gemeente erop moeten toezien dat er hier zelfs meer plekken voor komen. Hier gebeurt het namelijk - hier ontstaat de nieuwe lichting creatieven.  

Willen jullie de Stubnitz terug laten keren dit jaar en zoja hoe?

De Stubnitz is een goed voorbeeld van een plek waar verschillende vormen van cultuur samenkomen. Echt belangrijk voor de stad en voor stadsdeel Noord. Er hebben allerlei indianenverhalen de ronde gedaan over het vertrek van de Stubnitz, maar feit is dar we met de Stubnitz een echt bijzonder, laagdrempelig nachtcultuurplatform hadden en dat dit nu weg is omdat het stadsdeel haar niet wou hebben.

Waarom moet men op jullie stemmen?

Op dit moment heerst bij ons duidelijk de behoefte om de zaken nu eens echt grondig aan te gaan pakken. En als wij naar de reacties op onze deelname kijken dan hebben we het gevoel dat iedereen er zo over denkt.

We hebben echt een goed, gefundeerd plan opgesteld en we hebben de voorwaarden geschept om hier ook echt iets mee te gaan doen: klein kantoortje, betaalde medewerkers met full-time beschikbaarheid, en een groot netwerk van alle generaties stappers. Bovendien hebben we echt veel ervaring; Tom als oprichter Gasten Zonder Grenzen, Bas als initiator van Nachtlab en Duncan als 17 jaar met ID&T en sinds 4 jaar ook als oprichter van Studio 80.

We hebben het gevoel dat er onder het uitgaanspubliek veel draagvlak is voor ons plannen; we horen van alle kanten dat de mensen benieuwd zijn wat we gaan doen. Aanstaande vrijdag presenteren we onze plannen, en vanaf dan hopen we aan de slag te mogen!

Nachtburgemeesterverkiezingen Amsterdam 2010-2012
Datum: 19 februari 2010
Tijd 22.00 – laat (voor 24.00 binnen)
Locatie: Melkweg The Max
Entree: 6 euro
Facebook

Meld je aan voor de
en ontvang het laatste partynieuws