Interview: dj Hepcat

redactie | 12 februari 2010
interviews

Update: Judith aka dj Hepcat heeft zich teruggetrokken omdat het uiteindelijk een te grote / zware opgave bleek en ze zich er niet goed bij voelde. Ze staat wel nog steeds achter haar standpunten maar vindt dat ze via haar muziek meer kan bereiken.Wie zwaait er de volgende termijn met de scepter over het Amsterdamse nachtleven? Op 19 februari geven de Amsterdamse nachtburgemeesters Josine Neyman en Kristel Mutsters het stokje over. Deze nacht barst ook de strijd los tussen de vijf  kandidaten. En proberen zij de harten van jury en het publiek voor zich te winnen.

De kanshebbers: Jennifer Hopelezz, Vereniging voor Amsterdamse Nachtcultuur bestaand uit Bas, Tom en Duncan Stutterheim, Isis van der Wel en haar raad, Judith Pijl aka dj Hepcat, Collectief K.I.S.S. bestaand uit Dimitri Madimin Itamar Gilboa, Waldy Brewster en Phillip Powel en tot slot Nachtcommissie DENDEREND! AMSTERDAM!


Partyscene sprak Judith Pijl aka dj Hepcat over haar ambities in de nacht.

Tekst: Frank Böhm

Wat vind je van het huidige nachtleven in Amsterdam?
De huidige programmering is wat mij betreft wat vlak,er is te weinig variatie en diepgang. Er zou meer gecombineerd moeten worden met andere disciplines en stijlen om zo de nacht voor een bredere  groep mensen aantrekkelijk te maken. Nu is het vooral interessant voor jongeren.

Hoe vind je de huidige Nachtburgemeesters en hun gerealiseerde plannen?
Ik begreep uit interview dat de taak hen zwaarder dan verwacht viel, ik hoor veel om mij heen dat men vindt dat zij niets hebben gedaan of dat hun werk in deze funktie niet duidelijk is opgevallen. Sommige mensen weten zelfs (daardoor?) niet eens dat er zoiets bestaat als een ‘nachtburgemeesterschap’.
dj Hepcat
Wat zijn in het kort jouw plannen als je gekozen wordt?
De programmering verbreden en beter op elkaar afstemmen, aandacht besteden aan het gat in de nacht tussen 4-8 ’s ochtends waarin je nergens meer terecht kunt (24 uur cultuur!). Eetmogelijkheden creëren in de nacht, welke nu beperkt blijven tot een kroket bij Febo (voor 4 uur!), dit zou een heel andere invulling moeten gaan krijgen. Broedplaatsenbeleid laten opleven.

De programmering verbreden en beter op elkaar afstemmen: hoe wil je dat doen? Programmeurs werken voor clubs/poppodia, en niet samen toch? Wil je zelf een locatie gaan programmeren? Leg uit.
Ik denk dat dit mogelijk kan worden door meer samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld opleidingsinstituten op creatief-, kunst-, en sportgebied om zo dus meer diversiteit in publiek te genereren en daarmee ook onze kenniseconomie te stimuleren. Meer diepgang in de programmeringen, want de nacht hoeft echt niet uit alleen maar dance, sex en drugs te bestaan. Integendeel!

Wat zijn volgens jou de grootste problemen in het Amsterdamse die het snelst aangepakt moeten worden, en hoe?
De verloren uren tussen 4-8, de overdreven betutteling, (o.a terrassen, roken in clubs) dit alles onder het mom van veiligheid en overlast. De nacht moet hier niet langer als ondergeschoven kind worden behandeld, maar als volwaardig onderdeel van een etmaal leven in een stad.

Hoe wil je dit concreet aanpakken?
Voorleggen aan de gemeenteraad, dat er hiermee ook economisch een voordeel uit opgedaan kan worden. Samenwerken met hotels (check out-tijden later maken) Meer culturele instellingen en/of bioscopen open in de nacht. Meer steun zoeken voor de kleine ondernemer, die zijn hoofd nog maar nauwelijks boven water kan houden, zodat er nieuwe initiatieven kunnen worden ontplooid.

Wil je de Stubnitz terug laten keren dit jaar en zo ja hoe?
Natuurlijk hoort ook de Stubnitz bij Amsterdam, die is het slachtoffer geworden van de overmaatse regelcultuur die hier momenteel heerst. Helaas blijken ook eenmaal genomen beslissingen erg moeilijk terug te draaien en denk ik niet dat de Stubnitz na afgelopen ervaring er zelf nog veel voor zal voelen hier aan te meren en zoals ik al eerder hoorde dit jaar naar Rotterdam zal varen waar hij wel goed wordt ontvangen.

Waarom moet men op jou stemmen?
Ik denk dat alle kandidaten hun sterke punten hebben, het kan nu eenmaal niet slechter met de Amsterdamse nacht. Ik sta voor vrijheid en het stoppen van de bemoeienis, de nacht moet weer fungeren als palet om daarmee een kleurrijk schilderij van onze stad te maken ipv de overgereguleerde visieloze situatie van nu.

Nachtburgemeesterverkiezingen Amsterdam 2010-2012

Datum: 19 februari 2010

Tijd 22.00 – laat (voor 24.00 binnen)

Locatie: Melkweg The Max

Entree: 6 euro

Facebook

Meld je aan voor de
en ontvang het laatste partynieuws