Voorwaarden

Het is mogelijk dat Freetix BV bij het aanbieden van diensten informatie van jou als Freetix BV/Partyscene-gebruiker verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als 'persoonsgegevens'). We gaan zorgvuldig met de aan ons doorgegeven informatie en persoonsgegevens om. Hiervoor hebben we de volgende regels opgesteld waaraan wij ons als bedrijf houden. Ook bezoekers van onze websites mogen ons te allen tijde aan deze regels houden.

Onder Freetix BV vallen alle websites die uitgegeven worden door Freetix BV, waaronder Partyscene.nl en Freetix.nl. Het is mogelijk dat het aantal websites dat onder Freetix BV valt in de toekomst wordt uitgebreid. Eventuele wijzigingen zijn op deze pagina terug te vinden. Freetix BV adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Freetix BV houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese richtlijnen en de gedragcodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA). Meer informatie over de DDMA is te vinden op http://www.ddma.nl. Freetix BV aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Uitgangspunt van Freetix BV is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Freetix BV of haar partners nooit verplicht is. Je hebt altijd zelf de keuze of je je gegevens wilt invoeren. Voor veel van de diensten van Freetix BV is het niet nodig om persoonsgegevens in te voeren, maar voor enkele diensten stellen we het invoeren van persoonsgegevens als voorwaarde voor het gebruik van de dienst. Daardoor is het mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je ervoor kiest geen persoonsgegevens aan Freetix BV te verstrekken. Je kunt zonder volledige registratie niet deelnemen aan de prijsvragen op de verschillende Freetix BV sites.

Het verzamelen van persoonsgegevens

Freetix BV verwerkt persoonsgegevens die worden verstrekt door haar bezoekers. Het gaat hierbij om gegevens als naam, adres, woonplaats, geboortedatum, sekse en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één van onze websites. Je hebt ons deze gegevens verstrekt doordat je bij één van onze diensten hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Het is ook mogelijk dat Freetix BV de interesse gebieden zelf afleidt uit het surfgedrag van haar bezoekers (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina's zijn bezocht).

Omgaan met persoonsgegevens

Het spreekt voor zich dat Freetix BV zeer zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens. Freetix BV verwerkt je gegevens in de eerste plaats om diensten, producten en/of informatie aan te bieden die passen bij de interesses van de beoogde gebruikers. Bovendien kunnen we deze kennis gebruiken om bestaande diensten van Freetix BV aan te passen aan de behoeften en wensen van  de bezoekers van onze websites. Als het gaat om een betaalde dienst gebruikt Freetix BV de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat Freetix BV de gegevens gebruikt om gericht (commerciële) aanbiedingen te doen of haar gebruikers te informeren over nieuwe diensten van Freetix BV. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Freetix BV vermoedt dat het bij de interesse van de geadresseerde aansluit of, als je daartoe toestemming hebt gegeven, kan een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan Freetix BV je gegeven gebruiken om informatie aan te bieden die aansluit bij de interesse van de ontvanger. Indien je gebruik maakt van diensten van partners van Freetix BV gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Aan derden

Freetix BV werkt uitsluitend samen met een erkende e-mail marketingorganisatie: Mail Media, die aangesloten is bij de DDMA. Deze erkende e-mail marketingorganisatie biedt u een dienst die u met name van alle voordelen gebruik laat maken en die helemaal op u gericht is. Wilt u de Mail Media mailings niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven van deze mails van derden door in de betreffende nieuwsbrief af te melden voor dit type mail.

Het is mogelijk dat Freetix BV op grond van een wettelijke plicht gegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Freetix BV zal persoonsgegevens in deze gevallen uitsluitend verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van de instantie aan wie de gegevens moeten worden verstrekt. Freetix BV kan besluiten bepaalde gegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Freetix BV-diensten of om de rechten van Freetix BV te beschermen.

Beheer

Freetix BV is van mening dat haar systemen altijd goed moeten functioneren en over voldoende capaciteit moeten beschikken. Om die reden maakt Freetix BV back-ups van bijvoorbeeld de mailsystemen. De back-ups gebruikt Freetix BV uitsluitend om systemen weer in de oude staat te herstellen als een storing is opgetreden. Freetix BV analyseert het gebruik van haar systemen om te bepalen welke capaciteit nodig is en om te controleren of de systemen goed functioneren.

Beveiliging

Het kraken van websites is regelmatig in het nieuws. Bij een geslaagde kraak kunnen gegevens over gebruikers van de websites op straat komen te liggen. Freetix BV wil vanzelfsprekend voorkomen dat haar websites worden gekraakt. Om die reden legt Freetix BV vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van de Freetix BV-diensten. Ook wordt continu gekeken of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de Freetix BV computers. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Uw rechten

Freetix BV wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage in persoonsgegevens, mag Freetix BV volgens de regels van de wet hiervoor een maximale vergoeding van € 4,50 vragen.

Cookies

Tot slot een korte toelichting over het gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet Freetix BV dit niet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm voor meer informatie van Microsoft Internet Explorer over cookies. Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Beeld

Bezoekers mogen materiaal niet downloaden voor andere doeleinden dan prive gebruik. Het herpubliceren, herdistribueren, reproduceren of op enkele andere wijze gebruiken van beeld is verboden.

Wijzigen van de privacyverklaring

Freetix BV houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Freetix BV adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

Meld je aan voor de
en ontvang het laatste partynieuws